ส่วนงานในสำนัก


 • _DSC1984.jpg
  นายวิบูลย์ เลิศกุลวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.) สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • unknown.jpg
  นางสาวขจิตมาศ พลวิชัย ผู้อำนวยการส่วนบริการภาษีอากร (สบอ.) สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • unknown.jpg
  นายธนิต วัฒน์ธนนันท์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร (สคศ.) สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • _DSC1971-Edit.jpg
  นายบุญมี บูรณะภักดี ผู้อำนวยการส่วนบริการผู้โดยสาร (สบผ.) สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Visitors: 94,049