การซื้อของจากร้านค้าปลอดอากรในเมือง

การซื้อของจากร้านค้าปลอดอากรในเมือง

 

ในกรณีที่ซื้อของจากร้านค้าปลอดอากรในเมืองและของที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากรขาออกที่ตั้งอยู่ในสนามบินศุลกากร จะต้องนำออกไปต่างประเทศเท่านั้น หากนำกลับเข้ามาจะต้องชำระอากรขาเข้า เนื่องจากเป็นของที่มีภาระค่าภาษีอากรขณะนำกลับเข้ามา

Visitors: 94,049