ขายของกลาง (ใหม่)


 • crop-1519312979172.jpg
  ด้วยส่วนบริการภาษีอากร สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร จะทำการขายทอดตลาดของกลาง ครั้งที่ 6/2561 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันศ...

 • original-1512398796825.jpg
  ด้วยส่วนบริการภาษีอากร สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร จะทำการขายทอดตลาดของกลาง ครั้งที่ 4/251 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันศุ...

 • original-1512398796825.jpg
  ด้วยส่วนบริการภาษีอากร สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร จะทำการขายทอดตลาดของกลาง โดยวิธีประมูลด้วยวาจาในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 ...

 • scale-1488452740813.jpg
  ด้วยส่วนบริการภาษีอากร สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร จะทำการขายทอดตลาดของกลาง โดยวิธีประมูลด้วยวาจาในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10....

 • scale-1488452740813.jpg
  ประกาศส่วนบริการภาษีอากรสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขายทอดตลาด ครั้งที่ 4/2560เปิดให้ผู้สนใจดูของกลาง- วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560- เวลา 10.00-15.00 น.- สถานที...

 • scale-1488452740813.jpg
  ด้วยสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร จะทำการขายทอดตลาดของกลาง ครั้งที่ 5/2560โดยวิธีประมูลด้วยวาจาในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12....

 • scale-1488452740813.jpg
  ขายทอดตลาดของกลาง วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. เป็ นต้นไป ณ บริเวณด้านตรงข้ามห้องรับรอง (CIP ROOM) 1-5 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • scale-1488452740813.jpg
  ด้วยสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร จะทำการขายทอดตลาดของกลาง โดยวิธีประมูลด้วยวาจาในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13....

 • scale-1488452740813.jpg
  ด้วยสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร จะทำการขายทอดตลาดของกลาง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประมูลด้วยวาจาในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา ...

 • scale-1488452740813.jpg
  ด้วยสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร จะทำการขายทอดตลาดของกลาง โดยวิธีประมูลด้วยวาจาในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. และ...

 • scale-1488452740813.jpg
  ประกาศส่วนบริการภาษีอากร สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ 3/2560 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง

 • original-1429536963521.jpg
  ประกาศส่วนบริการภาษีอากร สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ 2/2560 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง

 • original-1412092803422.jpg
  ประกาศส่วนบริการภาษีอากร สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ 1/2558 เรื่อง ขายทอดคลาดของกลาง

 • original-1429536963521.jpg
  ประกาศส่วนบริการภาษีอากร สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง
Visitors: 98,715