18 สิงหาคม 2557 - ประกาศ สผภ. สอบราคาจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร

               ประกาศ  สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

               เรื่อง     สอบราคาจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร
 
               กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - 5 กันยายน 2557
 
               รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Visitors: 97,846