สผภ. จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อรถยนต์

ด้วย สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะประกวดราคา

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อ

รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บจำนวน 1 คัน 

Visitors: 98,715