สัตว์เลี้ยงที่ผู้โดยสารนำเข้ามาพร้อมกับตน

สัตว์เลี้ยงที่ผู้โดยสารนำติดตัวเข้ามาพร้อมกับตน ไม่ได้รับการยกเว้นอากร และต้องได้รับอนุญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์จึงจะนำเข้าได้

Visitors: 98,715