สผภ.ร่วมกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลตรุษจีน

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560

นายบุญเทียม โชควิวัฒน ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นางสาวกัญญณัฐ พิพัฒน์กิจไพศาล หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม นางสาวพรรณนลิน แสงโชติ หัวหน้าฝ่ายพิธีการกลาง นายวิบูลย์ เลิศกุลวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ สผภ. ร่วมกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารชาวจีนช่วงเทศกาลตรุษจีนกับผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Visitors: 95,367