สผภ.ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรศุลกากรครั้งที่ 3

วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
นายบุญเทีย โชควิวัฒน ผอ.สผภ. และเจ้าหน้าที่ สผภ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรศุลกากรครั้งที่ 3  โดยมีการบรรยายและเยี่ยมชมโครงการ "X-Ray monitor"
Visitors: 95,367