สผภ.ได้รับรางวัล Outstanding performance in English Weekly of "Easy English for MOF Staff" 2016

วันที่ 30 มกราคม 2560

นายบุญเทียม โชควิวัฒน ผอ.สผภ. และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัว Customs English Club โดย สผภ. ได้รับรางวัล Outnstanding Performance in English Weekly of "Easy English for MOF Staff" 2016

Visitors: 95,367