ประชุมทีมงานบริหาร สผภ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
นายบุญเทียม โชควิวัฒน ผอ.สผภ. ได้จัดให้มีการประชุมระดับ ผอ.ส่วน หน.ฝ่าย และหน.ผลัด เพื่อถ่ายทอด และขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของกรมศุลกากร
Visitors: 95,367