ขายทอดตลาดของกลาง วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

ด้วยสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร จะทำการขายทอดตลาดของกลาง โดยวิธีประมูลด้วยวาจาในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.0 น. ณ สถานที่ทำการขายทอดตลาดของกลางห้องรับรองพิเศษ (CIP) ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Visitors: 98,716