ข่าวปี 2559


 • ภาพนิ่ง7.PNG
  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 15.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นำโดยนายบุญเทียม โชควิวัฒน ผอ.สผภ. นายคณิท อิศดุลย์ ผู้เชี่ยวชาญฯ นา...

 • ภาพนิ่ง4.PNG
  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 15.30 น. นายบุญเทียม โชควิวัฒน ผู้อำนวยการสานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยนายบุญมี บูรณะภักดี ผู้อำนวยการส่วนบร...

 • 1472004070984.jpg
  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 นายบุญเทียม โชควิวัฒน ผู้อำนวยการสานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ (ผอ. สผภ.) นายคณิท อิศดุลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบ...

 • FullSizeRender 2.jpg
  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 12.30 น.นายบุญเทียม โชควิวัฒน ผู้อำนวยการสานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และนายคณิท อิศดุลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบผ...

 • 18.05.59 ส่งมอบของให้ อย (5).JPG
  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลาประมาณ 10.30 น.นายบุญเทียม โชควิวัฒน ผู้อำนวยการสานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และนางสาวจิรพันธ์ ตะเภาน้อย หัวหน้าฝ่ายของกลางแ...


Visitors: 97,846