สผภ. เร่งรัดการจำหน่ายของกลาง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการขายทอดตลาดของกลางด้วยวิธีประมูลด้วยวาจา เพื่อเร่งรัดการ จำหน่าย ของกลางตาม นโยบาย ของรองฯ เสรี ณ บริเวณหน้าห้องรับรองพิเศษ (CIP) ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ สามารถขายได้รวมจำนวน 67 รายการ มูลค่าประมาณ 16.88 ล้านบาท

Visitors: 97,846