ขายทอดตลาดของกลาง วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560

ด้วยสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร จะทำการขายทอดตลาดของกลาง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประมูลด้วยวาจาในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สถานที่ทำการขายทอดตลาดของกลาง ห้องประชุมพร้อมพงศ์อธิราช ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Visitors: 98,715