ขายทอดตลาดของกลาง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

ด้วยสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร จะทำการขายทอดตลาดของกลาง โดยวิธีประมูลด้วยวาจาในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ สถานที่ทำการขายทอดตลาดของกลางบริเวณด้านตรงข้ามห้องรับรอง (CIP Room) 1-4 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Visitors: 97,846