ขายทอดตลาดของกลาง วันพุธที่ 13 กันยายน 2560

ด้วยสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร จะทำการขายทอดตลาดของกลาง ครั้งที่ 5/2560 โดยวิธีประมูลด้วยวาจาในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สถานที่ทำการขายทอดตลาดของกลาง ห้องประชุมพร้อมพงศ์อธิราช สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Visitors: 98,715