ขายทอดตลาดของกลาง วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

ด้วยส่วนบริการภาษีอากร สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร จะทำการขายทอดตลาดของกลาง โดยวิธีประมูลด้วยวาจาในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จโดยสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

Visitors: 97,850