ขายทอดตลาดของกลาง วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

ด้วยส่วนบริการภาษีอากร สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร จะทำการขายทอดตลาดของกลาง โดยวิธีประมูลด้วยวาจาในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สถานที่ทำการขาดทอดตลาดของกลาง ห้องประชุมพร้อมพงศ์อธิราช สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Visitors: 98,715